Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Dražby dobrovolné

Dražby dobrovolné jsou dražby prováděné v souladu s § 17 zák. č. 26/2000 Sb. na návrh vlastníka. Dobrovolné dražby, pořádané R+R EUROPE REAL, s.r.o., zajišťují rychlé a naprosto transparentní zpeněžení majetku při dosažení maximálního výnosu.

Bližší info a popis:


Dražební jistota je institutem, který zajišťuje budoucí závazky účastníka dražby:

Každý účastník dražby je povinen před započetím dražby uhradit dražební jistotu způsobem uvedeným v dražební vyhlášce. Účastník dražby je povinen tak učinit prokazatelně s vyloučením jakýchkoliv pochybností a v dostatečném předstihu před dražbou tak, aby mohl dražebník složení dražební jistoty hodnověrně ověřit.

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či s dostatečným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v dražbě riziku, že nebude k dražbě připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účast v dražbě způsob a jemu odpovídající nejzažší termín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzultovat.

Lhůta pro složení dražební jistoty počíná zveřejněním dražební vyhlášky na Centrální adrese a končí zahájením dražby. Výše dražební jistoty je uvedena v dražební vyhlášce. Dražebník vyzve účastníka dražby, který skládá dražební jistotu, k podpisu Dohody o složení dražební jistoty. Vzor textu Dohody o složení dražební jistoty je k dispozici u dražebníka.

Není-li v dražební vyhlášce stanoveno jinak, musí být dražební jistota složena jedním z následujících způsobů:

aa) převodem na bankovní účet dražebníka, přičemž variabilní symbol je:
- IČO právnické nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
- rodné číslo fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku
- datum narození fyzické osoby, která není státním občanem ČR a to bez dělících znamének ( pouze číselné vyjádření )
- číslo registrace, event. DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku

ab) v hotovosti na bankovní účet dražebníka, přičemž variabilní symbol je:
- IČO právnické nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
- rodné číslo fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku
- datum narození fyzické osoby, která není státním občanem ČR a to bez dělících znamének ( pouze číselné vyjádření )
- číslo registrace, event. DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku

ac) v hotovosti k rukám dražebníka v době od 9.00 do 16.00 hod. nejpozději však do zahájení dražby

ad) ve formě bankovní záruky (text bankovní záruky by měl zájemce o účast v dražbě s dražebníkem s dostatečným předstihem konzultovat). Vzor textu bankovní záruky je k dispozici u dražebníka. ■Složená dražební jistota je účastníkům, kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení dražby stejným způsobem, jakým byla složena nebo není-li to možné (poštovní poukázka) na bankovní účet sdělený dražebníkovi písemně účastníkem dražby, u bankovní záruky pak odesláním na adresu účastníka.


Dražby nedobrovolné

Dražby nedobrovolné jsou dražby prováděné v souladu s § 36 zák. č. 26/2000 Sb. na návrh zástavního věřitele. Nedobrovolné dražby, pořádané Aukční síní Naxos, zajišťují bezpečné a relativně rychlé zpeněžení majetku dlužníka, mimosoudní cestou, při dosažení optimálních výnosů s ohledem na fyzický a právní stav zastavené věci.

Bližší info a popis:

Dražební jistota je institutem, který zajišťuje budoucí závazky účastníka dražby:

Každý účastník dražby je povinen před započetím dražby uhradit dražební jistotu způsobem uvedeným v dražební vyhlášce. Účastník dražby je povinen tak učinit prokazatelně s vylučením jakýchkoliv pochybností a v dostatečném předstihu před dražbou tak, aby mohl dražebník složení dražební jistoty hodnověrně ověřit.

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či s dostatečným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v dražbě riziku, že nebude k dražbě připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účast v dražbě způsob a jemu odpovídající nejzažší termín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzultovat.

Lhůta pro složení dražební jistoty počíná zveřejněním dražební vyhlášky na Centrální adrese a končí zahájením dražby.
Výše dražební jistoty je uvedena v dražební vyhlášce. Dražebník vyzve účastníka dražby, který skládá dražební jistotu, k podpisu Dohody o složení dražební jistoty. Vzor textu Dohody o složení dražební jistoty je k dispozici u dražebníka.

Není-li v dražební vyhlášce stanoveno jinak, musí být dražební jistota složena jedním z následujících způsobů:

aa) převodem na bankovní účet dražebníka, přičemž variabilní symbol je:
- IČO právnické nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
- rodné číslo fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku
- datum narození fyzické osoby, která není státním občanem ČR a to bez dělících znamének ( pouze číselné vyjádření )
- číslo registrace, event. DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku

ab) v hotovosti na bankovní účet dražebníka, přičemž variabilní symbol je:
- IČO právnické nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
- rodné číslo fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku
- datum narození fyzické osoby, která není státním občanem ČR a to bez dělících znamének ( pouze číselné vyjádření )
- číslo registrace, event. DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku

ac) v hotovosti k rukám dražebníka v době od 9.00 do 16.00 hod. nejpozději však do zahájení dražby

ad) ve formě bankovní záruky (text bankovní záruky by měl zájemce o účast v dražbě s dražebníkem s dostatečným předstihem konzultovat). Vzor textu bankovní záruky je k dispozici u dražebníka. Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení dražby stejným způsobem, jakým byla složena nebo není-li to možné (poštovní poukázka) na bankovní účet sdělený dražebníkovi písemně účastníkem dražby, u bankovní záruky pak odesláním na adresu účastníka.

 

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci